Úvod Naše služby Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

       Poskytujeme komplexné služby ohľadom spracovania miezd a personalistiky tak, aby naši klienti mali s nimi čo najmenej starostí a mohli sa plne venovať svojmu podnikaniu. V našom tíme máme preto personalistku - mzdovú účtovníčku, ktorá s klientom komunikuje od zhromaždenia podkladov pre zúčtovanie miezd, prípadného doplnenia informácií, až po odovzdanie hotovej práce.

    

     Personalistka spracuje podklady od klienta, vyhotoví mzdy a všetky potrebné výstupy, ktoré klient potrebuje predkladať príslušným úradom. Všetky uvedené podklady v určených termínoch distribuuje e-mailom/osobne/ poštou klientovi.


Weblogo